.


בדף זה ניתן למסור שמות
לתפילה על ציונו הקדוש של

אביהם של ישראל
המקובל האלוקי הרב הראשי לישראל הראשון לציון

מרן הרב מרדכי אליהו זצוק”ל זיע”א 

ממראות העליה והתפילה בציון הרב

קברו של מרן הרב מרדכי אליהו הוא מקום של עלייה לרגל. המוני אנשים, מכל גווני האוכלוסייה, גם כאלה שלא נמנו בין תלמידיו המובהקים בחייו, פוקדים את ציונו. רבים מהם נושאים תפילות – על מצבו של כלל עם ישראל, על משפחתם ועל הבעיות האישיות שלהם.

 

העלייה לציון הרב, הוא הזדמנות להיפגש עם דמותו של הרב, לקבל מאורו ואולי חשוב מכל - להידבק במידותיו, עד כמה שאפשר. להתחזק בלימוד התורה, במידות טובות, בגמילות חסדים, בצניעות ועוד.

 

אנו מאמינים בני מאמינים, שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ובעזר ה' יתברך יזכו כולם לישועת ה' בקרוב! 

 

השתטחות על קברי צדיקים

"זכות גדולה היא להשתטח על קברי הצדיקים וטוב ומועיל מאד הדבר הזה, ועל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלמה ולהנצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות"


(החיד"א - מגן האלף)

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.